Webinar "Mzuri CFI 2 - webinarium"

Event agenda

CEL

Prezentacja spółki inwestowania grupowego Mzuri CFI 2 Sp. z o.o., możliwości zostania udziałowcem spółki i zarabiania ok. 7% na zainwestowanym kapitale.

AGENDA

  • Model biznesowy Mzuri CFI 2
  • Korzyści z inwestycji w Mzuri CFI 2 vs. inne rozwiązania na rynku nieruchomości
  • Historyczne wyniki finansowe i jak planujemy uzyskać 7% zwrotu w bieżącym roku?
  • Przegląd portfela mieszkań Mzuri CFI 2
  • Struktura prawna i ład korporacyjny
  • Jak przystąpić do Mzuri CFI 2?

*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

Email has been sent

[message]

Mr Jan Dziekoński

Jan Dziekoński jest Dyrektorem Projektów Strategicznych Grupy Mzuri, odpowiedzialnym m.in. za CFI,. Jest współzałożycielem Mzuri Investments. Inwestor posiadający portfel mieszkań na wynajem.

Karierę zawodową zaczął w Roland Berger Strategy Consultants, a następnie pracował jako Wicedyrektor w PwC.